OBS! Fr o m HT-07 upphör Forskarskolan.
Läs istället om Masterutbildningar på KI, SU och KTH.

Välkommen!

Logotype Stockholms Biovetenskapliga Forskarskola (tidigare Stockholms Biomedicinska Forskarskola) har varit en forskningsförberedande utbildning som startade i januari 1997. Skolan hade som målsättning att ge blivande forskarstudenter förbättrade kunskaper om forskning, ökade möjligheter att själva påverka sitt val av forskningsinriktning och på ett tidigt stadium etablera vetenskapliga kontakter.

Liknande forskarskolor finns också i Göteborg (sista intag hösten 2005), Linköping, Lund (sista intag hösten 2005), Umeå (sista intag hösten 2005) och Uppsala.

Informationen ändrades senast: 19 januari 2007

Postadress:
Stockholms Biovetenskapliga Forskarskola
Karolinska Institutet
MTC
Box 280
171 77 Stockholm

Besöksadress:
Theorells väg 1, Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi, Karolinska Institutet

Tel:+46 8 524 862 28, +46 8 524 877 78
Fax:+46 8 32 97 52
Kontaktpersoner: Camilla Ahlqvist, administratör
Jan-Ingmar, studierektor
Sofia Unnerståle, studentrepresentant

För synpunkter på hemsidan: Camilla Ahlqvist


Problem med att se vänstra ramen? Klicka här för en textversion av hemsidan.


Back to English version
Click here to change language